FACEBOOK OGLAŠAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Povećajte broj pacijenata Facebook
marketingom i ojačajte vaš brend 🚀

Facebook oglašavanje medicinskih proizvoda i usluga

STRATEGIJA ZA RAST BROJA PACIJENATA UZ POMOĆ FACEBOOK-a

Saradjivali smo sa doktorima, psiholozima, menadžerima prodaje pa čak i pacijentima mnogih klinika i znamo kako uz pomoć facebook oglasa da konvertujemo običnog posmatrača u vašeg pacijenta.

 

 

Šta možete da očekujete od facebook marketinga?

Facebook oglasi mogu privući potencijalne klijente
 • Rast broja telefonskih poziva
 • Rast prihoda na mesečnom nivou
 • Rast prepoznatljivosti vašeg brenda
 • Postajete autoritet u svojoj oblasti
 • Rast poseta potencijalnih klijenata vašem web sajtu
 • Rast broja pacijenata u lokalu ili na globalnom nivou
 • Izradnju zajednice lojalnih klijenata na vašoj Facebook stranici

Naši glavni klijenti

 • Naši glavni klijenti kojima smo obezbedili razvoj brenda u Italiji, Švajcarskoj, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Srbiji.
 • I sve to iz naših kancelarija u Beogradu.
 • Glavnom klijentu iz Srbije smo obezbedili rast prihoda sa 30.000$ na 500.000$ mesečno, koji je rezultirao rastu broja zaposlenih sa 20 na 150.
Naši glavni partneri kojima smo obezbedili internacionalni razvoj

Facebook oglasi i njihova moć

Facebook oglašavanje medicinskih proizvoda i usluga
 • Od 7 milijardi ljudi na planeti čak dve milijarde ima svoj Facebook nalog, 70% korisnika se loguje svaki dan u proseku 8 puta, a ukupno 6 miliona biznisa koristi facebook oglase.
 • Facebook oglašavanje omogućava ciljanje publike koja je slična vašem trenutnom klijentu ili one koja je slična publici koja je već ostvarila neku interakciju sa vašim brendom online.
 • Facebook oglasima možemo ciljati publiku prema lokaciji, interesima ili prema ostvarenoj interakciji na vašem web sajtu ili facebook stranici.
 • Facebook je idealna platforma za širenje svesti potrošača o nekom brendu ili edukaciju publike prilikom plasiranja novog proizvoda ili usluge.
 • Naša strategija oglašavanja je usmerena na vašeg klijenta, sa ciljem da ga uz pomoć oglasa uvučemo u prodajni levak i na web sajtu ubedimo da ste baš vi medicinska ustanova koja mu može pomoći (rešiti problem).

Naša strategija podrazumeva upotrebu kompletnog marketinga na web sajtu a ne samo oglašavanje

Strategija usmerena na vašeg klijenta - pacijenta

Facebook oglasi sa strategijom koju su kreirali sami pacijenti
 • U kreiranju naše strategije oglašavanja učestvovali su pacijenti i njihove porodice, kao i psiholozi i doktori mnogih klinika sa kojima smo saradjivali u poslednjih 10 godina. Ovakva strategija kreira poverenje kod potencijalnog pacijenta u vašu stručnost u rešavanju njegovog problema i podrazumeva upotrebu kompletnog marketinga na web sajtu a ne samo oglašavanje.
 • KAKO SMO KREIRALI NAŠU STRATEGIJU:
 • Pacijenti koji su boravili u bolnicama na lečenju, su za discount od 10% prihvatili saradnju sa našim marketing menadžerom i zajedno sa njim definisali idealnu strukturu web sajta i prodajnih stranica. Učestvovali su u kreiranju oglasnih poruka koje privlače pažnju korisnicima i prisustvovali definisanju kompletnog prodajnog levka koji koristimo u kampanjama.
 • Porodice ovih pacijenata su učestvovali u email anketi, uz pomoć koje smo definisali sve strahove ciljne grupe i tako uklonili postojeći otpor pacijenta prema lečenju, prilikom kreiranja oglasnih stranica.
 • Psiholozi i doktori koji su komunicirali sa pacijentima na dnevnom nivou, učestvovali su u izboru marketing elemenata prilikom prezentovanja benefita lečenja na web sajtu i prodajnim stranicama.
 • Naš marketing menadžer je prisustvovao medicinskim procedurama kako bi preciznije prezentovao vrednosti lečenja na sajtu i kreirao oglasne poruke koje izazivaju pažnju kod ciljne grupe (pacijenata).

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva saradnje sa pacijentima, doktorima i psiholozima, kreirali smo strategiju oglašavanja koju smo nazvali "Putovanje kupca", koja je našim partnerima obezbedila rast od 70% u svim kampanjama oglašavanja.

Naša usluga Facebook oglašavanja obuhvata

Oglas + "Prodajni levak" + "Putovanje kupca"

Strategija koja običnog posmatrača konvertuje u vašeg klijenta

Facebook marketing sa prodajnim levkom
 • Rezultati facebook oglašavanja zavise od kompletnog marketing procesa koji sledi nakon što korisnik klikne na facebook oglas. Uspešnost kampanja zavisi od rezultata poslednjeg prstena u prodajnom levku (kontakt).
 • Korak 1: Detaljnim istraživanjem pronalazimo vašeg potencijalnog klijenta na društvenim mrežama (facebook i instagram) i uvlačimo ga u prodajni levak na web sajtu sa ciljem da ga ubedimo da ste baš vi medicinska ustanova koja mu može pomoći (rešiti problem).
 • Korak 2: Prezentovanjem kompletnog "Putovanja kupca" na vašem web sajtu, pretvaramo posmatrače u zainteresovane klijente sa ciljem da im stvorimo poverenje u vašu stručnost i konvertujemo ih u vašeg pacijenta.
 • Korak 3: Pratimo kretanje korisnika na sajtu i uz pomoć osnovnog "Prodajnog levka" definišemo marketing elemente koji će stvoriti poverenje kod posmatrača u vaše znanje i stručnost i koristimo ih u finalnom levku koji će obezbediti visoku stopu konverzije. Facebook retargeting kampanjama, vraćamo korisnike na web sajt koji u prvoj poseti još nisu došli do poslednjeg prstena u levku (kontakt) ali su pokazali interesovanje.

Facebook marketing sa prezentovanjem kompletnog putovanja kupca ka boljoj budućnosti
 • Do sada smo već potrošili 700.000$ na različita oglašavanja i znamo šta funkcioniše, a šta ne.
 • Rezultati facebook oglašavanja zavise od kompletnog marketing procesa koji sledi nakon što korisnik vidi i klikne na facebook oglas.
 • Dugogodišnja testiranja su nam omogućila da formiramo strategiju koja jedina obezbeđuje sigurne rezultate. A to je prezentovanje kompletnog putovanje kupca ka boljoj budućnosti uz vaš brend.

Ovakva strategija oglašavanja, obuhvata upotrebu Facebook ili Instagram oglasa sa korišćenjem svih marketing elemenata na web sajtu, sa ciljem da se obični posmatrač konvertuje u klijenta.

Analitičkim pristupom obezbedjujemo isplativost Facebook reklame

merenje + analiza + optimizacija

 • Za razliku od klasičnog marketinga, digitalni marketing omogućava dvosmernu komunikaciju i merenje bilo koje interakcije izmedju kupca i brenda.
 • Pre započinjanja facebook oglasnih kampanja, definišemo mikro i makro ciljeve konverzije i pripremamo vaš web sajt za proces merenja korisničkog ponašanja na sajtu i rezultata oglasnih kampanja.
 • Definišemo makro konverzije i implementiramo ih na web sajt: kontakt, konsultacija, upitnik, kupovina itd.
 • Definišemo mikro konverzije i implementiramo ih na web sajt: download, dužina scrolla stranice, klikovi na video, prijava na newsletter, klikovi na tel, email, adresu, zadržavanje duže od 2 min, itd.
 • Na osnovu analize nastalih konverzija konstantno menjamo web stranice i kampanje oglašavanja dok ne postignemo visoko korisničko iskustvo sa velikom stopom konverzije.
Facebook oglasi sa visokom stopom konverzije

Ovakvim analitičkim pristupom, znaćemo koje izmene moramo implementirati da bi obezbedili visok ROI (povraćaj na uloženo). A vi ćete svakog meseca, u izveštaju imati uvid u uspešnost vaših oglasnih kampanja.

Facebook oglašavanje u našoj agenciji čine tri osnovne faze

Faza 1 facebook marketing - analiza

Istraživanje i plan

Analiziraćemo vašu uslugu i definisati vašeg Avatara - idealnog kupca. Istražićemo konkurenciju, njihove oglase i na osnovu prikupljnih informacija napraviti plan nastupa na društenim mrežama koji ćemo vam poslati na validaciju.

Faza 2 facebook marketing - testiranje

Testiranje levka

Pripremićemo vaš web sajt za prve test kampanje. Pratićemo kretanje publike kroz osnovni prodajni levak i sve metrike koje nam pomažu da dođemo do idealne publike koja je najprofitabilnija za vaš biznis.

Faza 3 facebook marketing

Analiza i rast

Svake nedelje ćemo detaljno analizirati oglasne kampanje dok ne dođemo do formule koja će vam garantovati profitabilnost na duži rok. Nakon testiranja različitih oglasa, publike, odredišnih stranica sajta, predložićemo vam veći budžet koji je najprofitabilniji za vaš biznis.

 

Tipovi facebook kampanja koje vodimo: Kampanje za rast brenda, Kampanje za rast poseta web sajta, Kampanje za rast kontakta, Retargeting kampanje itd

Greške drugih agencija koje vode oglasne kampanje

Greške drugih agencija - obezbeđuju loše posete

Generišu loše posete

Usmeravaju oglase ka preširokoj ciljnoj grupi (50 različitih interesnih grupa u više zemalja) i tako pobeđuju na cenovnoj aukciji zbog nepostojanja oglašivačke konkurencije u odabranom skupu. Tako obezbeđena jeftina cenu po kliku će garantovati veliku posetu vašem web sajtu, ali to je samo jeftina, nasumično odabrana publika koja nema nikakve dodirne tačke sa vašim proizvodom ili uslugom.

Greške drugih agencija - troše novac na lajkove

Troše novac na lajkove

Ciljaju pogrešnu publiku "post engagement" kampanjama čime dopuštaju facebook algoritmu da sam pronađe publiku koja je je voljna da lajkuje i deli određeni post. Naravno, to je pogrešna publika, i vaš novac je potrošen na jeftine lajkove korisnika koji vole da klikću "like & share" a nemaju interesovanja za vaše usluge.

Greške drugih agencija - obezbeđuju loše kontakte

Privlače loše kontakte

Vode "lead kampanje" na pogrešan način čime obezbeđuju nove emailove navodno "zainteresovanih" korisnika koje vi nikada nećete moći da pretvorite u svoje kupce. Sa "lead kampanjama" facebook automatski popunjava kontakt formu sa podacima korisnika (iz svoje baze) koji slučajno kliknu na vaš oglas u okviru "lead kampanje". Ove kampanje se inače koriste samo u poslednjem prstenu prodajnog levka.

 

Facebook oglasne kampanje sa prodajnim levkom

Mi smo fokusirani na vašeg klijenta i cilj nam je da ga "uvučemo" u prodajni levak i od običnog posmatrača stvorimo vašeg dugogodišnjeg klijenta.

DIGITALCI SA MEDICINSKIM ISKUSTVOM

Rezultate ostvarujemo koristeći sve marketinške strategije koje smo isprobali u poslednjih 8 godina
 • U periodu 2012-2017 smo bili deo jedne Evropske klinike, za čiji proizvod smo stvorili tražnju na webu, a koja je izrasla u brend i proširila se na 5 drugih kontinenata.
 • Saradjivali smo sa doktorima, psiholozima čak i pacijentima mnogih klinika prilikom definisanja "idealnog kupca" i pripreme oglasne poruke za promociju zdravstvenih ustanova. Poznajemo ciljnu grupu i znamo kako da konvertujemo običnog web posmatrača u vašeg pacijenta.
 • Znamo koji su digitalni kanali potrebni da se vaša klinika ili ordinacija razviju. Poznajemo regulativu i pravila ponašanja na oglašivačkim platformama za promovisanje medicinskih usluga.
 • Međunarodni standardi poslovanja
 • Znanje stečeno kroz saradnju sa inostranim digitalnim marketinškim agencijama i učestvovanje u konferencijama i seminarima širom sveta nam omogućava primenu međunarodnih standarda u svakodnevnom radu.
 • Objektivnost i transparentnost
 • Partnerski odnosi sa klijentom
 • Besplatne edukacije i saveti
 • Fokus na rast i razvoj klijenata
Inostrane konferencije iz digitalnog marketinga

U kojim granama medicine radimo facebook marketing poslednjih 8 godina?

Klinike i ordinacije

 • Lečenje zavisnosti
 • Interna medicina
 • Regenerativna medicina
 • Stomatološke usluge
 • Lečenje matičnim ćelijama
 • Estetska hirurgija
 • Kozmetičke usluge
 • Anti aging usluge

 

U lokalu i globalno

 • Srbija
 • Bivše Jugoslovenske republike
 • USA
 • Italija
 • Nemačka
 • Švajcarska
 • Austrija
 • Španija
 • Australija
 • Naš tim postoji duže od 8 godina
 • Razvojem medicinskih kompanija na webu se bavimo duže od 8 godina. Integrisanim kampanjama (google + facebook + seo) usluge naših partnera promovišemo na 6 različitih jezika.
 • U timu imamo čak i agente za prodaju i prevodioce.
 • Naš tim je dokazao da se uz pomoć naših strategija, bilo koji proizvod može plasirati u drugu zemlju, čak i usluga zbog koje će klijenti putovati sa drugog kontinenta.
Tim digitalaca sa medicinskim iskustvom

Zašto je ova marketinška agencija dobar izbor za vođenje vaših facebook kampanja?

Digitalna marketinška agencija koja promoviše zdravstvene usluge
 • Zato što smo specijalizovani za internet marketing u medicini - proteklih 8 godina promovisali smo isključivo medicinske usluge, i facebook marketing nam nije jedina delatnost.
 • Radili smo velike internacionalne kampanje na više od 6 jezika
 • Koristimo isključivo dokazane strategije koje pružaju velike rezultate kako za domaće tako i internacionalne zdravstvene ustanove sa kojima sarađujemo.
 • Jedinstveni smo po analitičkom merenju mikro i makro konverzija koje nam omogućava kreiranje idealnog korisničkog iskustva na web sajtu i stvaranje visoke stope konverzije.
 • U timu imamo marketing experte iz svih oblasti digitalnog marketinga, naš rad je transparentan i iskren, a mnoge usluge su nam besplatne

Ukoliko želite da povećate broj pacijenata uz pomoć Facebook-a ili Instagram-a, u lokalu ili globalno, zakažite besplatnu video konsultaciju na kojoj ćemo zajedno analizirati vašu uslugu i objasniti na koji način vam možemo obezbediti rast broja pacijenata uz pomoć Facebook marketinga.

 

ZAKAŽITE VIDEO KONSULTACIJU

Besplatne konsultacije vašeg nastupa na društvenim mrežama
 • Ukoliko niste u mogućnosti da dodjete kod nas u kancelariju, možemo obaviti video sastanak u trajanju do 30 minuta.
 • Za video sastanak vam je potrebna samo kamera i internet konekcija.
 • Možete je obaviti uz pomoć vašeg telefona ili računara.
 • Sami birate vreme i datum ili je možete obaviti odmah.
 • Uspostavljate konekciju putem Zoom aplikacije ili klikom na običan link.
 • Zakaži besplatnu video konsultaciju na kojoj ćemo se upoznati i besplatno ponuditi najbolje rešenje za vaš biznis model, bez vaše obaveze da ćemo saradjivati. USPOSTAVI VIDEO KONEKCIJU

Ili jednim klikom uspostavite kontakt sa agencijom

Prijavite se da Vam pripremimo neobavezujuću ponudu.

Cena agencijske usluge zavisi od stepena složenosti projekta i broja sati na mesečnom nivou neophodnih za postizanje maksimalnih i isplativih rezultata za naše klijente. Cena u paketima je samo za usluge oglašavanja i može se korigovati uz odobren popust, ukoliko Vam je potrebna i usluga kompletnog vođenja društvenih mreža (facebook ili instagram stranice).


Pogledajte naše pakete facebook marketinga

Social starter

 • Otvaranje i postavka naloga.
  Povezivanje sa analitikom.
  Implementacija konverzija
  Podešavanje piksela
 • Vaš pristup svakom nalogu
 • Istraživanje vaše publike
 • Istraživanje konkurencije
 • Priprema web sajta
 • Priprema Facebook i Instagram stranica
 • Osnovni prodajni levak (bolja konverzija)
 • Desktop & Mobilni oglasi
 • Mesečni izveštaj i plan za naredni period

Kreiranje naloga - jednokratno
(€100)

Facebook budžet - mesečno (min. €200)


€200 mesečno

(agencijske usluge)

Start

+ 20% Porez na budžet

Nakon 2 meseca kampanje, imaćemo dovoljno podataka da pripremimo prodajni levak i preporučimo idealan paket za vaše potrebe. Ili možete ostati na osnovnom paketu

Platite odmah 2 meseca unapred €855 i odobravamo popust (ušteda od €45) - 5%

 

Social pro

 • Otvaranje i postavka naloga.
  Povezivanje sa analitikom.
  Implementacija konverzija
  Podešavanje piksela
 • Vaš pristup svakom nalogu
 • Istraživanje vaše publike
 • Istraživanje konkurencije
 • Priprema web sajta
 • Priprema Facebook i Instagram stranica
 • Desktop & Mobilni oglasi
 • Re-marketing
 • Osnovni prodajni levak (bolja konverzija)
 • Lending stranice za svaku grupu oglasa (bolja konverzija)
 • Lending stranice sa prodajnim videom (bolja konverzija)
 • Mesečni izveštaj i plan za naredni period

Kreiranje naloga - jednokratno
(€100)

Facebook budžet - mesečno (min. €300)


€300 mesečno

(agencijske usluge)

Start Pro

+ 20% Porez na budžet

Platite odmah 2 meseca unapred €1.170 i odobravamo popust (ušteda od €130) - 10%

Social premium

 • Otvaranje i postavka naloga.
  Povezivanje sa analitikom.
  Implementacija konverzija
  Podešavanje piksela
 • Vaš pristup svakom nalogu
 • Istraživanje vaše publike
 • Istraživanje konkurencije
 • Priprema web sajta
 • Priprema Facebook i Instagram stranica
 • Vođenje Facebook i Instagram stranica
 • Desktop & Mobilni oglasi
 • Re-marketing
 • A/B Testovi oglasa
 • Lending stranice za svaku grupu oglasa (bolja konverzija)
 • Lending stranice sa prodajnim videom (bolja konverzija)
 • Whiteboard eksplainer videos (bolja konverzija)
 • Storytelling (bolja konverzija)
 • Kompletan prodajni levak (bolja konverzija)
 • Video konferencija sa tim liderom vašeg tima (mesečno)
 • Mesečni izveštaj i plan za naredni period

Kreiranje naloga - jednokratno
(€100)

Facebook budžet - mesečno (min. €800)


€500 mesečno

(agencijske usluge)

Start Premium

+ 20% Porez na budžet

Platite odmah 2 meseca unapred €2.160 i odobravamo popust (ušteda od €540) - 20%

Zašto naša strategija obezbeđuje sigurne rezultate?

Rezultate ostvarujemo koristeći sve marketinške strategije koje smo isprobali u poslednjih 8 godina
 • Specijalizovali smo se za digitalni marketing i sve marketinške strategije smo već koristili. Znamo da nisu dovoljni samo oglasi već kompletno putovanje kupca - od ulaska u prodajni levak (kliknuo na oglas) do poslednjeg prstena u levku (telefonski poziv).
 • Stari pristup startovanja kampanja bez detaljno definisanog plana i pripreme osnovnog prodajnog levka za test fazu je najobičnije iskušavanje sreće. Zbog loše definisane strategije, većina biznisa odustane od facebook oglašavanja uz zaključak: "Facebook oglasi ipak nisu za moju uslugu".
 • Imamo iskustva u vođenju internacionalnih facebook kampanja. U kreiranju strategija smo konsultovali doktore i psihologe, a ponekada i same pacijente. Znamo kako da kreiramo facebook oglas koji će “uvući” samo vašu publiku u marketinški levak, od koje ćemo na web sajtu stvarati vaše lojalne dugogodišnje klijente.

Ukoliko planirate velike budžete oglašavanja, naš tim vas može posetiti čak i ukoliko ste sa drugog kontinenta.

Agencija za digitalni marketing u medicini

Od običnog posmatrača stvaramo vašeg klijenta

vrh

Često postavljena
pitanja

Da li je Facebook oglašavanje za svaki biznis?

Facebook oglašavanje jeste za svaki biznis, samo je pitanje koji cilj kompanija želi da ostvari na ovoj društvenoj mreži. U skladu sa zadatim ciljevima odredjuju se i vrste facebook kampanja. (rast poseta web sajta, rast brenda, rast prodaje web šopa, itd)

Facebook ne daje mogućnost direktnog ciljanja korisnika kojima je potrebna neka usluga (kao google), već se sve svodi na "segmentaciju". Na osnovu mnogo testiranja u okviru "Prodajnog levka" može se doći do ciljne grupe kojoj je potrebna usluga koju nudite.

Kolika je isplativost facebook marketinga?

Facebook marketing je isplativ na duže staze. Potrebno je više meseci rada da bi se ostvarili optimalni rezultati.

Na facebook oglase treba gledati kao na investiciju koja će u budućnosti ostvariti povraćaj novca na uloženu reklamu.

Mnogo web šopovi zaradjuju velike količine novca samo na osnovu facebook reklame. Na osnovu uloženog novca u reklamu, testovima uspevaju da dodju do idealne publike koja je voljna da kupi njihov proizvod.

Koliko košta facebook reklamiranje?

Cena Facebook reklamiranja se sastoji od vašeg budžeta za reklamu i novca koji plaćate osobi koja vam vodi kampanju.

Visinu budžeta za reklamu odredjujete sami i po našem iskustu minimalni početni iznos ne bi trebao biti manji od 200 eura mesečno.

Iznos koji plaćati osobi koja vam vodi kampanju oglašavanja zavisi od njegove stručnosti i znanja. Odnosno da li dobijate samo kreiranje vizuala (foto i video) i pisanje oglasne poruke ili kompletan prodajni levak sa optimizacijom konverzija.

Da li je dozvoljeno promovisanje svake usluge na Facebooku?

Za većinu usluga je dozvoljeno dok za pojedine postoje odredjena ograničenja, a neke su striktno zabranjene.

Usluga oglašavanja medicinskih ustanova je specifična i za pojedine usluge je potrebno mnogo testiranja dok se ne dodje do one koja će biti odobrena.

Mi uspešno vodimo kampanje oglašavanja za pojedine klinike kojima su ranije stranice bile blokirane zbog ne poštovanja oglašivačke politike facebooka od strane agencija koje nemaju iskustva u medicinskoj industriji.

 

Terminologija digitalnog marketinga koju smo koristili na stranici

Iz enciklopedije namenjene našim klijentima