pozovi nas

HLADNE, TOPLE I VRUĆE POSETE

termin koji koristimo u komunikaciji sa našim klijenata

Vrste poseta koje postoje na web sajtu.

Kompletan saobraćaj koji postoji na web sajtu se može podeliti u tri osnovne grupe. Hladne, tople i vruće posete.


Šta su hladne posete?

Hladne posete čine korisnici koji nisu zainteresovani za kupovinu vašeg proizvoda ili usluge. Dolaze do vašeg web sajtu istraživanjem na googlu ili nakon kampanje oglašavanja koja cilj ima da ih konvertuje u zainteresovane klijente.

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta su tople posete?

Tople posete čine korisnici koji su zainteresovani za vaš proizvod ili uslugu ali nisu još spremni da je kupe. Dolaze do vašeg sajta istraživanjem na googlu ili nakon kampanje oglašavanja koja za cilj ima da ih konvertuje u vruće posete.


Šta su vruće posete?

Vruće posete čine korisnici koji su spremni da kupe vaš proizvod ili uslugu i dolaze do web sajta nakon traženja vaše usluge ili nakon kampanje oglašavanja koja za krajnji cilj ima da ih konvertuje u vaše kupce.


Da li se mogu hladne posete konvertovati u vruće?

Cilj svakog digitalnog nastupa je zagrevanje saobraćaja. Odnosno konvertovanje hladnih poseta u tople i na kraju vruće koje će se konvertovati u vaše klijente.


Kod nas u Agenciji kreiramo zasebni prodajni levak za svaku grupu oglasa. Na ovaj način pratimo korisnika i njegovu interakciju sa reklamom i sadržajem na web sajtu.


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad

Google ocena