pozovi nas

ŠTA JE PRODAJNI LEVAK?

termin koji koristimo u komunikaciji sa našim klijenata

Šta je prodajni levak?

Prodajni levak je marketinška strategija, uz pomoć koje možemo tačno definisati listu marketing elemenata koji će običnog posmatrača konvertovati u vašeg klijenta.

Osnovni, početni prodajni levak se crta na papiru ili whiteboardu i ima izgled klasičnog levka kojeg čine 4 faze (prstena).


Od čega se sastoji prodajni levak?

Osnovni levak kojeg marketari kreiraju se sastoji iz 4 faze: Attention (pažnja), Interest (interes), Desire (želja), Action (akcija)

Pažnja
Predstavlja prvi prsten prodajnog levka i u njemu se nalaze klijenti koji su započeli interakciju sa vašim brendom (reklama, lending stranica web sajta itd)

Interes
Je drugi prsten levka i u njemu se nalaze klijenti kod kojih smo izazvali interesovanje za proizvod ili uslugu.

Želja
Je treći prsten levka i u njemu se nalaze klijenti kojima smo izazvali želju za proizvodom ili uslugom. U ovom prstenu su klijenti zagrejani za vaš brend.

Akcija
Je četvrti prsten levka i u njemu se nalaze klijenti koji su ostvarili odredjenu akciju (klik na telefon, email, chat, online kupovina itd).

Za sve klijente koji ne ostanu u ovim prstenovima, kažemo da su "ispali iz levka".

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta se dešava sa klijentima koji su ispali iz prodajnog levka?

Cilj svakog marketara je da ustanovi zašto i u kom prstenu klijenti "ispadaju" iz levka. Da definiše marketing elemente koji su zadržali korisnika u levku, i one zbog kojeg su korisnici "ispali".

Praćenjem kretanja korisnika kroz prodajni levak, definišu se marketing elementi koji imaju vrednost za korisnika i na osnovu analiza se prave izmene u oglasima i na web stranicama.


Šta je glavni cilj prodajnog levka?

Cilj svakog levka je sužavanje prstenova, zbog kreiranja idealnog korisničkog iskustva koje će na kraju rezultirati stvaranjem novog klijenta.

Učestalim radom na prodajnom levku, kreiramo idealno korisničko iskustvo kojim usmeravamo posmatrača da dodje do poslednje faze levka "Akcija" (klik na telefon, email, chat, online kupovina itd).


Kod nas u agenciji, kreiramo zasebni prodajni levak za svaku grupu oglasa posebno. Na ovaj način pratimo korisnika i njegovu interakciju sa sadržajem na web sajtu nakon što je kliknuo na reklamu. Ovakvim pristupom možemo detaljno analizirati oglasnu grupu i doneti odluke koje će za cilj imati stvaranje klijenta.


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad

Google ocena