pozovi nas

STRATEGIJA PUTOVANJE KUPCA

termin koji koristimo u komunikaciji sa našim klijenata

Šta je putovanje kupca?

Putovanje kupca se sastoji od skupa emocija koje se javljaju kod posmatrača od momenta kada prvi put vidi vaš proizvod ili uslugu do momenta kupovina. Kompletno iskustvo koje vaš klijent doživi u komunikaciji sa vašim brendom se naziva "Putovanje kupca".


Od čega se sastoji putovanje kupca?

Putovanje kupca se sastoji od emocionalnih okidača koji uzrokuju odredjene akcije kod posmatrača sa ciljem da se stvori želja za proizvodom ili uslugom.

Prva, početna skica putovanja kupca sadrži osnovne okidače koji pokreću emocije kod korisnika sa ciljem da se stvori "wow efekat" i interesovanje za vašu uslugu.

Praćenjem kretanja korisnika i njegovog ponašanja na web sajtu, ova skica se dopunjuje.

Primer prodajnog levka iz naše kancelarije

Šta je cilj putovanja kupca?

Cilj kreiranja putovanja kupca je stvaranje "wow efekta" kod posmatrača i njegove vizije da će imati bolju budućnost ukoliko uloži novac u vaš brend.


Kod nas u agenciji prvo kreiramo osnovnu mapu putovanja kupca u kojoj koristimo emocionalne okidače kao što su: skretanje pažnje, prezentovanje bolnih tačaka, adresiranje sumnje itd. Ovu mapu konstantno dopunjujemo u zavisnosti od analize kretanja korisnika korz prodajni levak i nejgovu komunikaciju sa vašim brendom online.


Enciklopedija termina

Klikni za povratak nazad

Google ocena